LA VIDA ES SUEÑO [vv. 105-106]

Adaptació de l’obra teatral de Calderón de la Barca

Direcció de Carles Alfaro

Adaptació i dramatúrgia de Carles Alfaro i Eva Alarte

COPRODUCCIÓ DE:

MOMA TEATRE, TEATROS DEL CANAL y DIPUTACIÓ DE VÀLENCIA.

Colabora IVC (Institut Valencià de Cultura)

Amb la col·laboració de FUENTES DE LA VOZ

DISTRIBUCIÓ PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS SL