Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MOMA TEATRE SL informa que és titular del lloc web www.momateatre.es. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, MOMA TEATRE SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és MOMA TEATRE SL. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: comunicacio@momateatre.es

Usuari i règim de responsabilitats:

La navegació, accés i ús pel lloc web de MOMA TEATRE SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de MOMA TEATRE SL, totes les condicions d’ús ací establides sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de MOMA TEATRE SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per MOMA TEATRE SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferits per la web.
L’ús de la informació, serveis i dades oferides per MOMA TEATRE SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat:

MOMA TEATRE SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

MOMA TEATRE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que pogueren derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MOMA TEATRE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’usuari.

Modificacions:

MOMA TEATRE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades:

De conformitat amb l’establit en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MOMA TEATRE SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, MOMA TEATRE SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

MOMA TEATRE SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per açò que MOMA TEATRE SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seua petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic comunicacio@momateatre.es.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial:

MOMA TEATRE SL per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, audio, video, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MOMA TEATRE SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MOMA TEATRE SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MOMA TEATRE SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de MOMA TEATRE SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció:

MOMA TEATRE SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. MOMA TEATRE SL té el seu domicili a VALÈNCIA, Espanya.